EXP 1 nr 1,00kr (F10)

  • 1 nr av Explore för 1,00 kr
  • Efter erbjudandet fortsätter prenumerationen som tillsvidareprenumeration och kan avslutas när som helst.
  • Prenumerationen betalas för 1 nummer åt gången, totalt 79,00 kr. (79,00 per nummer)
  • Explore utkommer 6 gånger om året.